EnglishItalianPolish

Główne obszary działań

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Wprowadzamy innowacyjne rozwiązania do zintegrowanego zarządzania logistycznego: od analizy poziomu usług do zaopatrzenia, od planowania i programowania produkcji poprzez poprawne zarządzanie zapasami magazynowanymi aż do fizycznej dystrybucji materiałów i produktów

Lean Manufacturing   

Jesteśmy specjalistami od transformacji lean: lean w produkcji, lean w biurze, lean w rozwoju produktu i procesu. Większy wolumen produkcji przy mniejszych zasobach, więcej wartości dla klientów, mniejsze koszty funkcjonowania.

Transformacja cyfrowa   

 Wspieramy transformację cyfrową organizacji i jej procesy zorientowane na nowy sposób pracy i myślenia, ukierunkowany na uproszczenie oraz wymianę informacji w odpowiednim miejscu i czasie.

Temporary managment i projekty specjalne  

Pomagamy firmom przy wprowadzaniu zmian organizacyjnych z zastosowaniem metod i narzędzi odpowiednich dla nowych modeli biznesowych, dostosowanych do indywidual­nych potrzeb.

Szkolenia  

Projektujemy spersonalizo­wane programy szkolenio­we dla firm, oparte o nasze doświadczenia oraz wiedzę teoretyczną

Wspólnym celem wszystkich projektów jest poprawa wydajności poprzez wdrożenie zmian niezbędnych do osiągnięcia stanu optymalnego.
Planując i wdrażając projekty bierzemy pod uwagę specyficzne wymagania klienta oraz sektor jego działalności. Posiłkujemy się również naszymi doświadczeniami z wdrożonych studiów przypadku zakończonych sukcesami.

Sprawdź portfolio